Protocol zwembad IJburg

 

Zwemactiviteiten in coronatijd

We zijn blij dat we weer zwemles kunnen geven maar i.v.m. de richtlijnen vanuit de overheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM zal dit tijdelijk op een andere manier gaan gebeuren.

We gaan daarom zwemles geven volgens een  “corona rooster” waarbij we zorgen dat het voor iedereen veilig is om naar het zwembad te komen.

Veiligheid- en hygiëneregels (zie ook rivm.nl en rijksoverheid.nl)

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd blijven thuis met verkoudheidsklachten.
 • Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
 • Blijf thuis indien u corona heeft.
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.
 • Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
 • Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
 • Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
 • Is de testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis (volg hierin het advies van de GGD).
 • Ga direct naar huis wanneer u als volwassene of uw kind tijdens het bezoek aan het zwembad klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, reuk- en/of smaakverlies.
 • Gegevens van bezoekers worden d.m.v. het online boekingssysteem geregistreerd zodat bezoekers bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak.
 • Voor personen vanaf 13 jaar is het in het gehele pand verplicht een mondkapje te dragen. Dit om de veiligheid van ouders en medewerkers te waarborgen. Wij vragen u zelf een mondkapje mee te nemen. In het zwembad kunt u eventueel een mondkapje aanschaffen (max. 1 per persoon).
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten je eigen huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
 • Zweminstructeurs mogen zelf bepalen of ze in het water les geven of vanaf de kant.
 • Zweminstructeurs zijn niet verplicht tijdens de les een mondkapje te dragen. Vooraf, tussendoor en na afloop is een mondkapje wel verplicht.
 • Voor kinderen die medicatie gebruiken of een kind met een medische historie (denk aan epilepsie, astma, hartproblemen) is de aanwezigheid van 1 ouder/begeleider in de zwemzaal toegestaan. Dit na toestemming van de directie van Zwembad IJburg.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Toiletbezoek in het zwembad tot een minimum beperken.
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • 1 ouder/begeleider met 1 kind. (Broertjes en zusjes mogen eventueel mee).
 • Ouder/begeleider wacht buiten tot de les is afgelopen.
 • Ouder/begeleider houdt 1,5 meter afstand van de zweminstructeurs en van andere ouders/begeleiders.
 • Ouders/begeleiders kunnen geen persoonlijk contact met zweminstructeurs hebben (dringende vragen kunnen telefonisch of per mail gesteld worden).
 • Betaal met pin of contactloos.
 • Was de handen na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaat, hekjes, banken etc.).
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Maak geen gebruik van de hoofdingang van het gebouw.
 • De toegangsdeur wordt afgesloten tijdens de zwemles en schoonmaak.

Aanwijzingen van de zwembadmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien bezoekers hier geen gevolg aan geven, heeft personeel toestemming van de directie om hen uit de accommodatie te verwijderen. Bij escalatie kan de politie gebeld worden

Wij vragen u de aangegeven routing te volgen

 • Kom op tijd maar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Doe thuis de gezondheids-check. Beantwoord u 1 van de vragen met ja, dan mag u niet naar het zwembad komen.
 • Bij binnenkomst in het zwembad wordt gevraagd naar de gezondheids-check.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Douche thuis – het is niet toegestaan voor en na de les in het zwembad te douchen.
 • Doe thuis de zwemkleding aan onder je gewone kleding. Dit is niet verplicht, wel wordt dit door ons geadviseerd.
 • Wacht buiten (1,5 meter tussenruimte) tot u naar binnen wordt geroepen door de zweminstructeur.
 • Houd uw QR code gereed; deze wordt door de zweminstructeur gescand.
 • Houd ook 1.5 meter afstand bij het omkleden. De kleren/schoenen kunnen in de kleedkamer blijven liggen.
 • Wacht tot de zweminstructeur uw kind vraagt naar de zwemzaal te gaan.
 • Daarna het zwembad verlaten om buiten te wachten tot het einde van de les.
 • Als de les is afgelopen, wordt de deur geopend en kunt u in uw kind aankleden.
 • Verlaat daarna zo snel mogelijk het zwembad.
 • Na afloop van elke les worden kleedkamer, materialen, toiletten etc. schoon gemaakt en gedesinfecteerd. Daarna wordt de volgende groep binnen gelaten.

Afzwemmen

Het proefzwemmen wordt tijdens de les afgenomen. Het afzwemmen voor de A en B diploma’s zal niet meer collectief plaatsvinden maar in kleine groepjes. Als uw kind aan de afzwemeisen voldoet, krijgt het een afzwembriefje met daarop de dag en tijd waarop uw kind mag afzwemmen. Het afzwemmen zal plaatsvinden in Het Mineraal in Almere.

Bij het afzwemmen mogen momenteel geen toeschouwers aanwezig zijn.

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid zullen de nu geldende maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden.

Geboekte lessen kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

Als uw kind of een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft en de les om die reden niet gevolgd kan worden, wordt dit gezien als ziekte en wordt het lesgeld niet doorgeschoven.

 

Erik Siemons                                                                                                        Weesp, maart 2021